Open ERP

A la Wikipedia trobem la següent descripció http://ca.wikipedia.org/wiki/OpenERP:

OpenERP és una completa sèrie de programari per mòduls per satisfer les necessitats de les empreses. Hi inclou gestió de vendes, CRM, gestió de projectes, gestió d'estocs, producció, comptabilitat i recursos humans. Segueix l'arquitectura client servidor, amb accessos TCP/IP i XML-RPC. Està basada sobre un fort disseny MVC, amb fluxos flexible, una interfície d'usuari dinàmica, una interfície RPC-XML i un sistema d'informes personalitzable integrat amb OpenOffice.org. El 20 de gener de 2011, OpenERP SA. va anunciar la publicació de la versió 6.0 del producte, que inclou una versió SaaS (Programari com a Servei) sota demanda. La seva solució modular permet als clients començar amb una aplicació i afegir d'altres mòduls conforme els cal o poden.

Enllaços

A la Wikipedia en castellà hi trobarem una descripció més detallada: http://es.wikipedia.org/wiki/OpenERP

Per poder provar aquest producte de forma immediata poder fer servir la següent Appliance de màquina virtual:

http://www.vmware.com/appliances/directory/va/661453/tech

Es tracta de la versió 5.0.14 força estable, amb la que trobarem una bona adaptació per les empreses de Espanyoles.

  • Operating System Installed: Ubuntu Linux (9.10)
  • Appliance Version: 5.0.14 / 10.04.1
  • Additional Applications Included: OpenERP Web Client
  • Allocated Memory: 768MB
  • Appliance Size: 34000MB
  • VMware Tools Installed?: Yes
  • Username & Password: username: openerp (Ubuntu) / admin (OpenERP) / password:OpenERP
  • Supported Languages: English
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
  • Mostra codi font