Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
navigation [2016/08/12 14:15]
cesc
navigation [2016/08/12 14:17] (actual)
cesc
Línia 15: Línia 15:
 == links == == links ==
  
 +  * [[arduino|Arduino]]
   * [[https://​www.dokuwiki.org/​template:​dokui|Template Dokui]]   * [[https://​www.dokuwiki.org/​template:​dokui|Template Dokui]]
   * [[https://​www.dokuwiki.org/​plugin:​blogtng|Plugin blogTng]]   * [[https://​www.dokuwiki.org/​plugin:​blogtng|Plugin blogTng]]
   * [[https://​www.dokuwiki.org/​plugin:​blog|Plugin blog]]   * [[https://​www.dokuwiki.org/​plugin:​blog|Plugin blog]]
-  * [[http://​libertium.net/​doku.php?​id=do_media_ns&​do=index|Index]] +
-  * [[http://​libertium.net/​doku.php?​id=do_media_ns&​do=media&​ns=|Media Manager]]+
   * [[?​id=do_media_ns&​do=index|Index test]]   * [[?​id=do_media_ns&​do=index|Index test]]
   * [[?​id=do_media_ns&​do=media&​ns=|Media Manager test]]   * [[?​id=do_media_ns&​do=media&​ns=|Media Manager test]]
-  *  
-  * [[arduino|Arduino]] 
- 
- 
  
  • Mostra pàgina