Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

develop [2016/08/12 11:48] (actual)
Línia 1: Línia 1:
 +====== Programació ======
  
 +===== Primers pinets amb NaCl =====
 +**2012-06-22**
 +
 +[[http://​www.libertium.net/​nacl/​gl.html|OpenGl amb NaCl]]
 +
 +
 +===== HTML 5 Tutorial de partícules =====
 +
 +**2012-05-18**
 +
 +La feina que ha fet Google amb Chrome és senzillament espectacular,​ mireu com treballar amb Javascript directament amb el navegador. Per no parlar del rendiment del engine de aquest browser. ​
 +
 +**HTML5 Canvas Tutorial : A Simple Particle System **\\ 
 +
 +{{youtube>​v8ikTvQWfoc?​small }}
 +{{youtube>​ql8JH2rD7C0?​small }}
 +
 +
 +===== HTML 5 per Jocs =====
 +
 +divendres, 28 d'​octubre de 2011
 +
 +Aquí tenim una interessant presentació sobre HTML5 enfocat als videojocs:
 +[[http://​www.slideshare.net/​vincent_scheib/​html5-and-other-modern-browser-game-tech|HTML5 and Other Modern Browser Game Tech]]
 +
 +===== Visual Studio 11 Developer Preview =====
 +
 +divendres, 14 d'​octubre de 2011 18:06
 +
 +Fa uns setmanes va ser publicada una versió per avaluació de la propera versió del [[http://​msdn.microsoft.com/​es-es/​vstudio/​aa718325|Visual Studio 11]] Aquest ja estava disponible amb la versió avaluació de Windows 8 i tot seguit es va publicar per separat, per els desenvolupadors interessats a provar la nova versió d'​aquesta veterana eina.
 +
 +La llista de millores és força àmplia tal i com es [[http://​msdn.microsoft.com/​en-us/​library/​dd547188(v=VS.110).aspx|detalla al enllaç]]. Destaca la millora del editor a l'hora de treballar amb JavaScript, qüestió que ha donat a parlar darrerament,​ doncs sembla que Ms s'​està orientant fortament cap a aquest llenguatge. També ofereix suport per ECMAScript 5 i HTLM5 DOM. 
 +
 +També crida l'​atenció l'​apartat de computació paral·lela en C++ Accelerated Massive Parallelism (C++ AMP) per accelerar l'​execució de codi en C++ on diu que permetrà aprofitar el maquinari de les GPU (targes de video) Tenim més detalls a [[http://​msdn.microsoft.com/​en-us/​library/​hh265136(v=VS.110).aspx|C++ Accelerated Massive Parallelism (C++ AMP)]]. Cal recordar que al .Net 4 ja es van incorporar les [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Parallel_Extensions| Parallel Extensions PFX]] per aprofitar la creixen tendència de nuclis dels processadors. ​
 +
 +
 +===== Entorn Mono =====
 +diumenge, 27 d'​abril de 2008 10:16
 +
 +[[http://​ca.wikipedia.org/​wiki/​Projecte_Mono|Mono]] és una de les versions lliures de la tecnologia .NET de Microsoft. El projecte Mono esta liderat per en [[http://​ca.wikipedia.org/​wiki/​Miguel_de_Icaza
 +|Miguel de Icaza]], conegut per altres projectes lliures como l'​escriptori Gnome.
 +
 +Seguint la tendència marcada per altres entorns com Java, la plataforma .NET representa una potent eina per el  desenvolupament d'​aplicacions en entorn Windows.
 +
 +La nostra empresa treballa en desenvolupar sol·lucions per la plataforma Mono amb la garantia de poder treballar sobre la plataforma .NET de Microsoft. Això ens permet oferir aplicacions dels següents tipus:
 +
 +* Aplicacions d'​escriptori
 +
 +* Aplicacions i Serveis Web ASP.NET
 +
 +* Solucions de mobilitat per a PDAs i mòbils de tipus SmartPhone.
 +
 +* Desenvolupament de components integrables en Aplicacions de l'​entorn Mono / .NET.
 + 
 +===== Log for Net =====
 +divendres, 25 d'​abril de 2008 10:06
 +
 +//**Font:** Libertium Engineering R+D Autor: [[http://​www.alvaroesteban.es/​|Alvaro Esteban]]//
 +
 +**Que és Log for Net?**
 +
 +Es tracta d'una llibreria que permet crear registres (logs), per exemple, automàticament quan el nostre programa genera una excepció o sota les condicions que definim al nostre programa.
 +
 +El [[http://​logging.apache.org/​log4net/​|programa]] està desenvolupat per l'​Apache Foundation. Es pot utilitzar en els següents entorns d'​execució:​
 +
 +  * Microsoft .NET Framework 1.0 (1.0.3705)
 +  * Microsoft .NET Framework 1.1 (1.1.4322)
 +  * Microsoft .NET Framework 2.0 (2.0.50727)
 +  * Microsoft .NET Compact Framework 1.0 (1.0.5000)
 +  * Mono 1.0
 +  * Microsoft Shared Source CLI 1.0
 +  * CLI 1.0 Compatible
 + 
 +**Llicència**
 +
 +Aquest projecte està llicenciat sota l'​Apache License 2.0: http://​www.apache.org/​licenses/​LICENSE-2.0
 +
 +**Característiques**
 +
 +  * Suporta diferents Frameworks
 +  * Output to multiple logging targets
 +  * Hierarchical logging architecture
 +  * Configuració XML
 +  * Configuració Dinàmica
 +  * Logging Context
 +  * Proven architecture
 +  * Disseny modular i extensible
 +  * Alt rendiment amb flexibilitat
 + 
 +**Com s'​utilitza:​**
 +
 +Per poder utilitzar log4net al nostre projecte hem de tenir una referència cap a la seva llibreria:
 +
 +**Elements essencials**
 +
 +Log4net té tres components principals: els loggers, appenders i layouts. Aquests tres tipus de components treballen junts per a permetre als desenvolupadors crear missatges de registre d'​acord amb el tipus de missatge i nivell i controlar en temps d'​execució la forma en que aquests missatges son formatats i el que s'​informa. Aquest components son ajudats per els filtres que controlen les accions de l'​appender i els objectes de renderització que converteixen aquest objectes en strings.
  • Mostra pàgina