Programació

Primers pinets amb NaCl

2012-06-22

OpenGl amb NaCl

HTML 5 Tutorial de partícules

2012-05-18

La feina que ha fet Google amb Chrome és senzillament espectacular, mireu com treballar amb Javascript directament amb el navegador. Per no parlar del rendiment del engine de aquest browser.

HTML5 Canvas Tutorial : A Simple Particle System

HTML 5 per Jocs

divendres, 28 d'octubre de 2011

Aquí tenim una interessant presentació sobre HTML5 enfocat als videojocs: HTML5 and Other Modern Browser Game Tech

Visual Studio 11 Developer Preview

divendres, 14 d'octubre de 2011 18:06

Fa uns setmanes va ser publicada una versió per avaluació de la propera versió del Visual Studio 11 Aquest ja estava disponible amb la versió avaluació de Windows 8 i tot seguit es va publicar per separat, per els desenvolupadors interessats a provar la nova versió d'aquesta veterana eina.

La llista de millores és força àmplia tal i com es detalla al enllaç. Destaca la millora del editor a l'hora de treballar amb JavaScript, qüestió que ha donat a parlar darrerament, doncs sembla que Ms s'està orientant fortament cap a aquest llenguatge. També ofereix suport per ECMAScript 5 i HTLM5 DOM.

També crida l'atenció l'apartat de computació paral·lela en C++ Accelerated Massive Parallelism (C++ AMP) per accelerar l'execució de codi en C++ on diu que permetrà aprofitar el maquinari de les GPU (targes de video) Tenim més detalls a C++ Accelerated Massive Parallelism (C++ AMP). Cal recordar que al .Net 4 ja es van incorporar les Parallel Extensions PFX per aprofitar la creixen tendència de nuclis dels processadors.

Entorn Mono

diumenge, 27 d'abril de 2008 10:16

Mono és una de les versions lliures de la tecnologia .NET de Microsoft. El projecte Mono esta liderat per en Miguel de Icaza, conegut per altres projectes lliures como l'escriptori Gnome.

Seguint la tendència marcada per altres entorns com Java, la plataforma .NET representa una potent eina per el desenvolupament d'aplicacions en entorn Windows.

La nostra empresa treballa en desenvolupar sol·lucions per la plataforma Mono amb la garantia de poder treballar sobre la plataforma .NET de Microsoft. Això ens permet oferir aplicacions dels següents tipus:

* Aplicacions d'escriptori

* Aplicacions i Serveis Web ASP.NET

* Solucions de mobilitat per a PDAs i mòbils de tipus SmartPhone.

* Desenvolupament de components integrables en Aplicacions de l'entorn Mono / .NET.

Log for Net

divendres, 25 d'abril de 2008 10:06

Font: Libertium Engineering R+D Autor: Alvaro Esteban

Que és Log for Net?

Es tracta d'una llibreria que permet crear registres (logs), per exemple, automàticament quan el nostre programa genera una excepció o sota les condicions que definim al nostre programa.

El programa està desenvolupat per l'Apache Foundation. Es pot utilitzar en els següents entorns d'execució:

 • Microsoft .NET Framework 1.0 (1.0.3705)
 • Microsoft .NET Framework 1.1 (1.1.4322)
 • Microsoft .NET Framework 2.0 (2.0.50727)
 • Microsoft .NET Compact Framework 1.0 (1.0.5000)
 • Mono 1.0
 • Microsoft Shared Source CLI 1.0
 • CLI 1.0 Compatible

Llicència

Aquest projecte està llicenciat sota l'Apache License 2.0: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Característiques

 • Suporta diferents Frameworks
 • Output to multiple logging targets
 • Hierarchical logging architecture
 • Configuració XML
 • Configuració Dinàmica
 • Logging Context
 • Proven architecture
 • Disseny modular i extensible
 • Alt rendiment amb flexibilitat

Com s'utilitza:

Per poder utilitzar log4net al nostre projecte hem de tenir una referència cap a la seva llibreria:

Elements essencials

Log4net té tres components principals: els loggers, appenders i layouts. Aquests tres tipus de components treballen junts per a permetre als desenvolupadors crear missatges de registre d'acord amb el tipus de missatge i nivell i controlar en temps d'execució la forma en que aquests missatges son formatats i el que s'informa. Aquest components son ajudats per els filtres que controlen les accions de l'appender i els objectes de renderització que converteixen aquest objectes en strings.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 • Mostra codi font